AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA

             Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Idea rozumiana jest jako łańcuch działań, którego początkiem jest tworzenie odpadów, ich selektywna zbiórka i kończący ją recykling. Akcja miała również na celu pokazać uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, unikanie tworzenia odpadów oraz odpowiednie gospodarowanie nimi.

16  września 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie, zaopatrzeni w kolorowe worki na selektywną zbiórkę śmieci i jednorazowe rękawice uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz segregacji odpadów. Wszystkie klasy  z wychowawcami, pozytywnie zmotywowane, ruszyły do  wyznaczonych terenów. Wszyscy ochoczo ruszyli do pracy. Klasy I-III sprzątały teren przyszkolny i ulice sąsiadujące ze szkołą. Klasy IV-VI zajęły się poboczami dróg w kierunku boiska sportowego i cmentarza. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie. Wyznaczone rewiry solidnie posprzątano.
 
Dorota Gadocha – nauczycielka Szkoły Podstawowej w Pęckowie

Galeria: