#SZKOŁA PAMIĘTA

 

#Szkoła Pamięta

 

Szkoła Podstawowa im. Józefa Noji wzięła udział w akcji #SzkołaPamięta. W ramach inicjatywy uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami odwiedzili pobliski cmentarz w Pęckowie, uporządkowali groby opuszczone i objęte opieką szkoły, np. groby niemieckich nauczycieli, nieznanego żołnierza i zorganizowali zbiórkę zniczy na te mogiły. Przygotowano również biogram naszego patrona i przedstawiono go uczniom, by przypomnieć o ważnych osobach naszej lokalnej społeczności.

 

                                                                         

Michał Sikora
Szymon Helwich


Galeria: