List do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów.

 

                                                                                                                                      Pęckowo, 26.06.2020 r.

 

Szanowni Nauczyciele, Pracownicy Szkoły, Rodzice!

Drodzy Uczniowie!

         Dobiegły końca zajęcia w roku szkolnym 2019/2020, przed nami wakacje. Koniec zajęć to okazja, by dokonać krótkiego podsumowania. W bieżącym roku szkolnym, w ośmiu oddziałach klas I-VIII uczyło się w naszej szkole 96 uczniów. Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani. Świadectwa promocyjne do klas programowo wyższych otrzymało 84 uczniów, a świadectwa ukończenia szkoły 12 absolwentów. Uchwałą Rady Pedagogicznej świadectwa z wyróżnieniem uzyskało 24 uczniów. Średnia ocen na jednego ucznia w klasach IV-VIII wyniosła 4,37. Dzięki zespołowemu działaniu wszystkich podmiotów szkoły udało się zrealizować wiele przedsięwzięć: XXVII Cross im. Józefa Noji w Pęckowie, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Święto Patrona Szkoły pt. „Sam piszesz historię”, projekt „Muzyka na żywo”, spotkania z wolontariuszami z państw Azji, spotkanie z senatorem, obchody 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego, setnej rocznicy powrotu Ziemi Drawskiej do Polski, egzamin ósmoklasisty i wiele innych. Cieszyliśmy się z sukcesów uczniów wyróżnionych w konkursach plastycznych i recytatorskim w wymiarze ponadlokalnym. W szkole realizowana była innowacja pedagogiczna, uczestniczyliśmy w programach „Szkolny Klub Sportowy”, „Trzymaj Formę”,  w programie dla szkół ze środków UE i rządowych dzięki, któremu dzieci uczą się zdrowego odżywiania, regularnie spożywając w szkole dostarczane im owoce i warzywa oraz produkty mleczne a także realizując działania edukacyjne (wystawy, pogadanki, konkursy, wspólne śniadania).

     Pod wieloma względami ten rok szkolny różnił się od poprzednich. Od 25 marca przeszliśmy na system zdalnego nauczania. Było to duże wyzwanie dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Poradziliśmy sobie z tym dzięki kreatywności nauczycieli, chęci uczniów i wsparciu rodziców.

     Dziękuję nauczycielom i pracownikom szkoły za zaangażowanie i ogrom pasji jaką włożyli w realizację nowych wyzwań zawodowych. Współpraca z Państwem pozwoliła na osiągnięcie wielu zmian i sukcesów.

    Dziękuję uczniom za entuzjazm, ciekawość świata, otwartość na nowe sposoby przekazywania wiedzy.

     Dziękuję rodzicom za okazaną szkole pomoc, wspieranie dzieci w edukacji zdalnej, pracę w klasowych i szkolnej Radzie Rodziców.

   Dziękuję Wójtowi Gminy Drawsko, pracownikom Urzędu Gminy za życzliwą pomoc w realizacji zadań szkoły w okresie jej funkcjonowania w różnych warunkach (nauczanie stacjonarne i zdalne).

 

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

spotkanie z Wami było dla mnie osobiście wielką radością i pozostawia same miłe wspomnienia. Dziękuję za zaangażowanie i wszechstronną pomoc, które odbieram jako dowód, że wychowanie i wykształcenie kolejnych pokoleń dzieci z tej miejscowości jest wspólnym celem całego środowiska. Wszystkim życzę bezpiecznych, zdrowych wakacji i powrotu do szkoły z zapałem i gotowością do zadań w nowym roku szkolnym.

 

                                                                                                          Z wyrazami szacunku

                                                                                                                Elżbieta Kujawa