ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

 

„Szybko minęło tych kilka lat…”,

 informacja z uroczystości zakończenia I etapu edukacji i pożegnania absolwentów

 

W piątek 26 czerwca 2020 r. w Sali Wiejskiej w Pęckowie w podniosłej atmosferze o godz.10.00 15 uczniów klasy III odebrało świadectwa promocyjne do klasy IV, a w samo południe 12 uczniów klasy VIII świadectwa ukończenia szkoły. W obu uroczystościach uczniom towarzyszyli: rodzice, dziadkowie, wychowawcy, grono pedagogiczne, pracownicy szkoły, Przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców p. Urszula Dymek.

           W pożegnaniu absolwentów szkoły ponadto wzięli udział: p. Bartosz Niezborała – Wójt Gminy Drawsko, ks. Andrzej Leda – Proboszcz Parafii św. Ignacego Loyoli, p. Anna Mazurowska – Dyrektor Szkoły. Wszyscy gratulowali uczniom świadectw ukończenia szkoły i życzyli szczęścia w dalszej edukacji. Pan Wójt zwrócił uwagę, że warto się uczyć, zdobywać doświadczenie, a później wracać do rodzinnych stron i pracować dla ich rozwoju i pomyślności. Pani Dyrektor Anna Mazurowska m.in. prosiła, by absolwenci pamiętali, jaką szkołę kończyli i kierowali się w życiu wartościami, które uosabiał Patron Szkoły – Józef Noji.

           Uczniowie obu klas przedstawili krótkie programy artystyczne, w których znalazły się słowa wyrażające wdzięczność wychowawcom: p. Katarzynie Kowalewskiej (klasa III) i p. Katarzynie Pankowskiej - Czerwińskiej (klasa VIII), dyrekcji, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom. Niezwykle wzruszające było osobiste podziękowanie przez ósmoklasistów swoim najbliższym za codzienną troskę, miłość i lekcję życia. Rodzice z kolei pogratulowali dzieciom ukończenia szkoły i ofiarowali im pamiątkowy upominek ze specjalną dedykacją.

           Wiele uśmiechów na twarzy wywołały prezentacje obrazujące kilkuletni pobyt w szkole (wspomnienia z wycieczek, rajdów, uroczystości klasowych, szkolnych i każdego wymiaru uczniowskiego życia). Szczególnie ósmoklasiści mogli dokonać refleksji – jak bardzo się zmienili, ile razem przeżyli, jak szybko upływa czas. Prezentacje klasy III przygotowała wychowawczyni p. K. Kowalewska. Opatrzyła ją podziękowaniem dla uczniów i życzeniami na dalsze lata szkolne. Razem ze świadectwem, nagrodą książkową przekazała płytę każdemu dziecku. Autorami prezentacji klasy VIII byli: Marysia Dymek, Oliwier Milcarz, Gabryś Kawczyński pod opieką p. Sylwii Kawczyńskiej.

          Warto również wspomnieć o dostojnej chwili przekazania przez absolwentów klasie VII najważniejszego symbolu szkoły – sztandaru. Siódmoklasiści życzyli starszym kolegom pomyślności w nowych szkołach i przekazali im na szczęście drobne upominki. Wiele łez popłynęło w momencie podziękowań wychowawcom za pedagogiczny wysiłek i troskę, by wszyscy mogli cieszyć się z promocji i ukończenia szkoły.

           Na pewno obie uroczystości zapiszą się na zawsze w pamięci ich uczestników. Wiele pięknych i mądrych słów skierowano do głównych bohaterów wydarzeń, ale najważniejsze przesłanie wybrzmiało u wszystkich mówców, by w życiu zawsze kierowali się rozumem i sercem, by po prostu byli dobrymi ludźmi.

Wyrazy głębokiego uznania i podziękowania składam autorom uroczystości:

Wychowawcom obu klas za przygotowanie i realizację scenariusza, dekorację;

P. K. Mumot za przygotowanie uczniów klasy VII;

Opiekunom SU p. Sz. Helwichowi i p. M. Sikorze za opiekę nad pocztem sztandarowym, obsługę sprzętu audiowizualnego;

Rodzicom za obecność i ogromne zaangażowanie w przeprowadzenie przedsięwzięcia;

Gościom za uświetnienie uroczystości swoją obecnością;

Uczniom za piękną postawę i przyjęcie odpowiedzialności za powierzone zadania;

Wszystkim niewymienionym z imienia i nazwiska, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do sprawnego i wyjątkowego przebiegu imprezy.

Dzięki Państwu przeżyliśmy wspólnie chwile pełne wzruszeń, radości, zadumy i dumy,

Elżbieta Kujawa