FILM O PATRONIE SZKOŁY

 

 

Z okazji Święta Szkoły- Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem przygotował film o patronie szkoły- "Nasz Józef Noji", zachęcamy do obejrzenia:

 

https://sppeckowomy.sharepoint.com/:v:/g/personal/szhelwich_sppeckowo_onmicrosoft_com/EaqMIzFd615DkBir6QcQOP8BMggms78z95qQ0VnFVbWyYw?e=trQTev