OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY TOPMATHS

 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS MATEMATYCZNY

 „TOPMATHS”

TopMaths to wspaniała zabawa matematyczna, rywalizacja z innymi oraz możliwość sprawdzenia swojej wiedzy z szerokiego zakresu dziedziny naukowej, którą jest matematyka.

Uczniowie naszej szkoły: Marta Fiksa, Stanisław Biniak, Wiktor Sekuterski i Tadeusz Biniak wzięli udział w tej rywalizacji. Zajęli wysokie lokaty i tym samym jesteśmy z nich bardzo dumni.

Pytania z jakimi przyszło się zmierzyć uczestnikom konkursu, były zgodne z najnowszą podstawą programową i zostały przygotowane przez nauczycieli matematyki.

Rozwiązywanie testu było doskonałym treningiem przed egzaminem ósmoklasisty. Uczniowie odwiedzili stronę www.labofii.net/topmaths w określonym dla swojej kategorii czasie i przystąpili do pracy.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w oparciu o ustalony ranking, który został określony na podstawie punktów zgromadzonych przez każdego z uczestników (im więcej punktów tym wyższe miejsce w rankingu). W przypadku remisu, o kolejności decydował czas udzielania odpowiedzi. Jeśli i tutaj nastąpił remis, o kolejności zdecydował fakt, kto wcześniej rozpoczął rozwiązywanie poszczególnych zadań konkursowych.

Wymienieni powyżej uczniowie są bardzo zadowoleni i deklarują ponowny udział w konkursie.

Wierzę, że w przyszłym roku szkolnym krąg osób zainteresowanych wzięciem udziału w rywalizacji matematycznej znacznie się poszerzy i osiągniemy kolejny sukces.

 Arleta Banecka- nauczyciel matematyki