DZIEŃ MATKI- FILMY Z ŻYCZENIAMI

 

Dzień Matki

Za  Twe czułe serce, za mądre nakazy

w dniu Twojego święta dziękuję - sto razy!

 

     Mamom, matkom, mateńkom, mamusiom z okazji Ich święta uczniowie Szkoły Podstawowej w Pęckowie, wszyscy razem i każdy z osobna składają najserdeczniejsze życzenia. Dzieci w dowód miłości przekazują życzenia za pośrednictwem sieci. Oto link do filmików nagranych przez dzieci:

KLSA I:

https://www.youtube.com/watch?v=ttwbK0DsTu4

 

KLASA II:

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsppeckowo-my.sharepoint.com%2F%3Av%3A%2Fg%2Fpersonal%2Fszhelwich_sppeckowo_onmicrosoft_com%2FEdyfU5TccfFPqV1EC8CHxKEBTPNCYK3grNA-V0HE8KbgRg%3Fe%3DjyECoT%26fbclid%3DIwAR2Hw3_Nns9wI-OpZb8ysEPBBlrvsiXz5iKRHRJaFhobYuuEV6FLk8CHgkw&h=AT0UF5e0W_M6eNM2rAKa_KWnc6uh7L1QjPk-cufBRpJcXlBPAI72kFrEMmXVB4r1r7UFYlGSmHxc_upoLCvAM_NGckt0wWpcTBCFArgfDc6fqGWmXZrilcRkd8eoHnqWldA

 

KLASA III:

https://sppeckowo-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/szhelwich_sppeckowo_onmicrosoft_com/EXFzKqWc8bpOn8jf8gcszsQBdtwbhxLP0toFp7nLznr02w?e=cDGYWP

 

 

Składamy serdeczne podziękowania Panu Szymonowi Helwichowi za bezinteresowną pomoc w nagraniu i montażu filmów.


Galeria: