Aktualności - Rok szkolny 2020/2021

HARMONOGRAM WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH w roku szkolnym 2020/ 2019 01 .09.2020 r. KLASA 1 zastaną przygotowane komplety podręczników i ćwiczeń na ławkach w klasie 02.09.2020 r. KLASY 2 i 3 otrzymają komplety podręczników i ćwiczeń w klasach...

czytaj więcej

HARMONOGRAM rozpoczęcia r/sz 2020/2021 W Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pęckowie informuje, że w związku z rekomendacją Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN 1 września nie odbędzie się w tym roku...

czytaj więcej

INFORMACJA Z uwagi na sytuację związaną z COVID –19 XXVIII Cross im. Józefa Noji w Pęckowie zostaje odwołany w bieżącym roku szkolnym. Decyzja ta podyktowana jest zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Dyrektor Szkoły Podstawowej w...

czytaj więcej

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE PANDEMII, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PLACÓWKI ORAZ ZALECENIA WSKAZANE W PRZEDMIOTOWYCH WYTYCZNYCH ORAZ AKTUALNYCH PRZEPISACH PRAWA w Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie 1. Cel procedury i zakres...

czytaj więcej