Aktualności

UWAGA! Każdy Rodzic, który chce aby jego dziecko uczęszczało na zajęcia/konsultacje musi pobrać deklaracje w sekretariacie / albo ściągnąć ze strony szkoły - poniżej załączniki a następnie dostarczyć do sekretariatu.

czytaj więcej

UWAGA! Szanowni Państwo, Rodzice dzieci klas 1-3 szkół podstawowych z terenu Gminy Drawsko Informujemy, że od 25 maja b.r. organizujemy w szkołach zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne. Szkoły zorganizują te zajęcia z zastosowaniem wszelkich wytycznych...

czytaj więcej

Pęckowo, 12.05.2020r. Zarządzenie Nr 37/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie z dnia 12.05.2020r....

czytaj więcej

Szanowni Rodzice, 20.05.2020r. odbędzie się zdalna wywiadówka za drugi okres roku szkolnego 2019/2020. Za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych dotychczas stosowanych sposobów komunikacji na odległość otrzymacie Państwo od...

czytaj więcej