Kadra pedagogiczna

 WYKAZ KADRY PEDAGOGICZNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. NOJI W PĘCKOWIE 

 W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Wykształcenie

Nauczane przedmioty

Anna Mazurowska

magister 
z przygotowaniem pedagogicznym

 

Historia,

Wychowanie do życia w rodzinie,

Surdopedagog,

Oligofrenopedagog

Kamila Mumot

magister 
z przygotowaniem pedagogicznym

Język polski,

Oligofrenopedagog,

Logopeda,

Wiedza o społeczeństwie.

Małgorzata Śmierzchalska

magister 
z przygotowaniem pedagogicznym

Edukacja wczesnoszkolna,

Pedagog szkolny,

Bibliotekarz,

Greta Misiołek

magister 
z przygotowaniem pedagogicznym

 

Edukacja wczesnoszkolna,

Pedagog,

Terapeuta,

Oligofrenopedagog

Agata Dominiak

magister
z przygotowaniem pedagogicznym

Język angielski,

Doradztwo zawodowe,

Edukacja dla bezpieczeństwa.

Szymon Helwich

licencjat
z przygotowaniem pedagogicznym

Język niemiecki.

Michał Sikora

licencjat
z przygotowaniem pedagogicznym

Wychowanie fizyczne.

Elżbieta Broka

licencjat
 z przygotowaniem pedagogicznym

Religia.

Martyna Beska

magister 
z przygotowaniem pedagogicznym

Fizyka,

Chemia,

Technika,

Informatyka,

Oligofrenopedagog.

Magdalena Jechalik

magister 
z przygotowaniem pedagogicznym

 Geografia,

Biologia.

 Arleta Banecka

magister 
z przygotowaniem pedagogicznym

Matematyka,

Oligofrenopedagog.

Wioletta Tecław licencjat
z przygotowaniem pedagogicznym

Język polski,

Przyroda,

Plastyka,

Muzyka,

Oligofrenopedadog.

Magdalena Grott magister 
z przygotowaniem pedagogicznym

Edukacja wczesnoszkolna,

Oligofrenopedagog,

Historia.

     

 

 


Galeria: