Podręczniki


 

Zestaw podręczników w roku szkolnym 2021/2022 obowiązujący w Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie.

Edukacja wczesnoszkolna, I etap edukacyjny, kl. 1, drugi rok użytkowania

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

1

Edukacja

wczesnoszkolna

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców – edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – część 1,2

Nowa Era

790/1/2017

2

1

Edukacja

wczesnoszkolna

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców – edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – część 3,4

Nowa Era

790/2/2017

3

1

Edukacja

wczesnoszkolna

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

Elementarz odkrywców – edukacja matematyczna, część 1

Nowa Era

790/1/2017

4

1

Edukacja

wczesnoszkolna

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

Elementarz odkrywców – edukacja matematyczna, część 2

Nowa Era

790/2/2017

5

1

Język angielski

A.Rebecca

D. Sikora- Banasik

E. Smółkowska

Super Heroes 1

Nowa Era

1095/1/2020

 

 

 

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji

1

1

Religia

   Ks. Paweł Płaczek

 

Bóg Jest Naszym Ojcem

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-11-01/18-PO-1/20

 

 

Edukacja wczesnoszkolna, I etap edukacyjny, kl. 2, pierwszy rok użytkowania

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

2

Edukacja

wczesnoszkolna

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców – edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – część 1,2

Nowa Era

790/3/2017

2

2

Edukacja

wczesnoszkolna

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców – edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – część 3,4

Nowa Era

790/4/2017

3

2

Edukacja

wczesnoszkolna

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

Elementarz odkrywców – edukacja matematyczna, część 1

Nowa Era

790/3/2017

4

2

Edukacja

wczesnoszkolna

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

B. Lankiewicz

Elementarz odkrywców – edukacja matematyczna, część 2

Nowa Era

790/4/2017

5

2

Język angielski

D. Sikora – Banasik

R. Adlard

Super Heroes 2

Nowa Era

1095/2/2021

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji

1

2

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

Kochamy Pana Jezusa

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-12-01/10/P0-1/12

 

 

Edukacja wczesnoszkolna, I etap edukacyjny, kl. 3, trzeci rok użytkowania

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

3

Edukacja wczesnoszkolna

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców – edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – klasa 3, część 1,2

Nowa Era

790/5/2019

2

3

Edukacja wczesnoszkolna

B. Stępień

E. Hryszkiewicz

J. Winiecka-Nowak

Elementarz odkrywców – edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna – klasa 3, część 3,4

Nowa Era

790/6/2019

3

3

Edukacja wczesnoszkolna

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

Elementarz odkrywców – edukacja matematyczna klasa 3, część 1

Nowa Era

790/5/2019

4

3

Edukacja wczesnoszkolna

K. Bielenica

M. Bura

M. Kwil

Elementarz odkrywców – edukacja matematyczna klasa 3, część 2

Nowa Era

790/6/2019

5

 

3

Język angielski

T. Lochowski,

A. Worral

New English Adventure – poziom 3

Pearson

680/3/2015

 

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji

1

3

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

Przyjmujemy Pana Jezusa

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-13-01/10/P0-1/13

 

 

Klasa 4, I etap edukacyjny, drugi rok użytkowania

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

4

Język

polski

A. Klimowicz,

M. Derlukiewicz

Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

907/1/2017

2

4

Język

angielski

S.Phillips

D.Anyakwo

Link dla klasy IV.

Oxford

1089/1/2020

3

4

Muzyka

M. Gromek,

G. Kilbach

Lekcja muzyki 4. Podręcznik do muzyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

852/1/2017

4

4

Plastyka

J. Lukas

K. Onak

 

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

903/1/2017

5

4

Historia

B. Olszewska,

W. Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

877/1/2020/z1

6

4

Przyroda

M. Marko-Worłowska,

F. Szlajfer,

J. Stawarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

863/2019/z1

7

4

Matematyka

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Klasa 4, część I i II

Nowa Era

875/1/2017

8

4

Informatyka

 

M. Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era

874/1/2020/zl

9

4

Technika

L. Łabecki,

M. Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 4 szkoły podstawowej

Nowa Era

295/1/2017

 

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji

1

4

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

Jestem chrześcijaninem

 

Księgarnia Święty Wojciech

AZ-21-01/10/P0-1/11

 

 

 

 

Klasa 5, I etap edukacyjny, pierwszy rok użytkowania

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

5

Język

polski

A.Klimowicz

 M. Derlukiewicz

Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

907/2/2018

2

5

Język angielski

S. Philips

J.Finnis

Link dla klasy 5

Oxford

1089/2/2021

3

5

Muzyka

M. Gromek,

G. Kilbach

Lekcja muzyki 5. Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

852/2/2018

4

5

Plastyka

J. Lukas,

K. Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

903/2/2018

5

5

Historia

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

877/2/2018

6

5

Geografia

F. Szlajfer,

T. Rachwał,

Z. Zaniewicz

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

906/1/2018

7

5

Biologia

M. Sęktas,

J. Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

844/1/2018

8

5

Matematyka

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej, część 1 i 2

Nowa Era

875/2/2018

 

9

5

Informatyka

M. Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era

847/2/2018

10

5

Technika

L. Łabecki,

M. Łabecka

 Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 5 szkoły podstawowej

Nowa Era

295/2/2018

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w

1

5

Religia

Beata Zawiślak,

Ks. Marcin Wojtasik

Bóg Szuka Człowieka

 

Wydawnictwo Święty Wojciech

 

 

 

 

 

 

Klasa 6, I etap edukacyjny, drugi rok użytkowania

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

6

Język

polski

A. Klimowicz,

M.. Derlukiewicz

Nowe słowa na start! Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

907/3/2019

2

6

Język angielski

P. Bowen

D. Delaney

J. Quintana

 

Team Up Plus

Oxford

822/3/2018

3

6

Muzyka

M. Gromek,

G. Kilbach

Lekcja muzyki 6. Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

852/3/2019

4

6

Plastyka

J. Lukas,

K. Onak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

903/3/2018

5

6

Historia

B. Olszewska,

W. Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

877/3/2019

6

6

Geografia

T. Rachwał,

R. Malarz,

D. Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

906/2/2019

7

6

Biologia

J. Stawarz

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

844/3/2/2019

8

6

Matematyka

K. Dałek,

M. Braun,

A. Mańkowska

Matematyka z kluczem cz. I i II Podręcznik dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

875/3/2019

9

6

Informatyka

M. Kęska

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Nowa Era

847/3/2018

10

6

Technika

Ł. Łabecki,

M. Łabecka

Jak to działa? Podręcznik do techniki dla klasy 6 szkoły podstawowej

Nowa Era

295/3/2019

 

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji

1

6

Religia

J. Szpet

D. Jackowski

Wierzę w kościół

 

Księgarnia Świętego Wojciecha

AZ-23-01/10/P0-2/13

 

 

Klasa 7, I etap edukacyjny, drugi  rok użytkowania

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

7

Język

polski

J. Kościerzyńska,

J. Ginter,

K. Łęka,

J. Krzemińska,

J. Kostrzewa,

N. Bielawska

 

Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

907/4/2020

2

7

Język angielski

M. Malcolm

S. Taylore-Knowles

Repetytorium Ósmoklasisty

część 1 dla dlasy VII

Macmillan

1100/1/2020

3

7

Język niemiecki

E. Kościelniak-Walewska

Deutschtour Fit

Nowa Era

1096/1/2020

4

7

Muzyka

M. Gromek,

G. Kilbach

Lekcja muzyki. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

852/4/2020/z1

5

7

Plastyka

M. Ipczyńska,

N. Mrozkowiak

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

903/4/2020/z1

6

7

Historia

S. Roszak,

A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczków

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

877/4/2020/z1

7

7

Geografia

R. Malarz,

M. Szubert,

T. Rachwał

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

906/3/2019/1z

8

7

Biologia

M. Jefimow

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

844/3/2020/z1

9

7

Chemia

J. Kulawik,

T. Kulawik,

M. Litwin

Chemia Nowej Ery podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era

785/1/2017

10

7

Fizyka

G. Francuz-Kulawik

T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

Spotkanie z fizyką. Podręcznik do dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

885/1/2017

11

7

Matematyka

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

 

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Nowa Era

875/4/2020/z1

 

 

12

7

 

Informatyka

 

G. Koba

Lubię to! Podręcznik do informatyka dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Nowa Era

847/4/2020/z1

 

 

Nr w zestawie

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji

1

7

Religia

J. Szpet,

D. Jackowiak

Spotkanie ze Słowem

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-31-01/10/P0-1/11


 

Klasa 8, I etap edukacyjny, pierwszy rok użytkowania

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji w wykazie MEN

1

8

Język

polski

J. Kościerzyńska,

M. Chmiel,

M. Szulc,

A. Gorzałczyńska-Mróz

Nowe słowa na start! Podręcznik do języka polskiego dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

907/5/2018

2

8

Język

angielski

      M. Mann

      S. Taylore-Knowles

Repetytorium Ósmoklasisty

Macmillan

925/2018

3

8

Język

niemiecki

M. Jezierska-Wiejak,

A. Sibiga

Kompas Team 2

Nowa Era

835/1/2017

4

8

Historia

R. Śniegocki,

A. Zielińska

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

877/5/2018

5

8

WOS

J. Janicka

A. Janicka

A. Kucia-Maćkowska

T. Maćkowski

Dziś i jutro. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Nowa Era

874/2017

6

8

Geografia

T. Rachwał,

D. Szczypiński

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

906/4/2018

7

8

Biologia

B.    Sągin,

 A. Boczarowski,

M. Sęktas

Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

844/3/2018

 

8

8

Chemia

J. Kulawik

T. Kulawik

M. Litwin

Chemia Nowej Ery Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa Era

785/2/2018

9

8

Fizyka

G. Francuz-Kulawik,

T. Kulawik,

M. Nowotny-Różańska

Spotkanie z fizyką. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

885/2/2018

 

10

8

Matematyka

M. Braun,

A. Mańkowska,

M. Paszyńska

Matematyka z kluczem. Podręcznik do matematyki dla klasy 8 szkoły podstawowej

Nowa Era

875/5/2018

11

8

Informatyka

G. Koba

Lubię to. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa ósma

Nowa Era

806/5/2018

12

8

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik  Szkoła podstawowa. Klasa 8

Nowa Era

846/2017

 

 

Lp.

Kl.

Przedmiot

Imię i nazwisko autora

Tytuł podręcznika

Nazwa wydawnictwa

Nr ewidencji

1

8

Religia

J. Szpet

D. Jackowiak

Aby nie ustać w drodze

Wydawnictwo Święty Wojciech

AZ-32-01/10/P0-1/12