Program nauczania

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

na rok szkolny 2020/2021

I etap edukacyjny (kl. I - III)

  L.p.

 Nr w szkolnym rejestrze

Nazwa przedmiotu 

 Tytuł 

Autor 

 1.

1/2015

 EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

 1. Program edukacji wczesnoszkolnej   „Ćwiczenia z pomysłem” przewidzianego na I etap edukacyjny dla klas 1-3 (kl. I, II)
 2. „Doświadczanie Świata” Program nauczania   dla I etapu kształcenia(kl. I, II)
 3. „Wesoła szkoła i przyjaciele” Program   edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3 szkoły podstawowej(kl. III)

Jolanta Brzózka,Kamila Izbińska, Wiesław Went, Anna Jasiocha, Katarzyna Harmak

 

 

Marzena Kędra 

 

 

 

Jadwiga Hanisz

 2.

2/2015

 JĘZYK ANGIELSKI

 1. Program nauczania języka  angielskiego.Kurs dla początkujących w klasach I - III szkoły podstawowej zgodny z nową podstawą programową   obowiązującą od  2009r.(kl. III)
 2. Program nauczania języka angielskiego zgodny z podstawą programową z 23 grudnia 2008, 27 sierpnia 2012, 30maja 2014 SZKOŁY PODSTAWOWE (EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA) klasa I i II

Magdalena Kębłowska 

 

 

Mariola Bogucka

 3.

3/2015

 RELIGIA

 W drodze do Wieczernika

 (kl. I, kl. II)

Komisja Wychowania Katolickiego   Episkopatu Polski

 4.

 4/2015

 RELIGIA

 Jesteśmy dziećmi Bożymi

(kl. III)

 Komisja Wychowania Katolickiego   Episkopatu Polski

II etap edukacyjny (kl. IV - VI) 

L.p.

Nr w szkolnym rejestrze

Nazwa przedmiotu

Tytuł

Autor

1.

5/2015

JĘZYK POLSKI

Jutro pójdę w świat. Program    nauczania języka  polskiego  w klasach  IV - VI szkoły   podstawowej.

Beata Surdej,

Andrzej Surdej

2.

6/2015

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Program nauczania historii i    społeczeństwa w klasach IV - VI  szkoły podstawowej.

R. Lolo,

A. Pieńkowska,

R. Towalski

3.

7/2015

MATEMATYKA

 1. „Matematyka z pomysłem” Program nauczania   w kl. IV-VI.(kl. IV)
 2. Program nauczania matematyki   dla klas 4 – 6 szkoły podstawowej Matematyka 2001 (kl. V, VI)

Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski 

 

 

W. Zawadowski,

P. Piskorski,
  M. Dąbrowski

4.

8/2015

PRZYRODA

 1. Program nauczania przyrody w szkole   podstawowej. (kl. IV)
 2. "Tajemnice przyrody" - 
  Program nauczania przyrody w klasach 4-6 (kl. V-VI)

W. Kofta, E. Gromek,

E. Laskowska

 

 

Jolanta Golanko

5.

9/2015

ZAJĘCIA TECHNICZNE

 

"Jak to działa" - Program   nauczania  ogólnego  zajęć  technicznych w  klasach IV -   VI szkoły  podstawowej.

(kl. V-VI)

L. Łabęcki

6.

10/2015

JĘZYK ANGIELSKI

 1. Program nauczania języka angielskiego.   Kurs  kontynuacyjny dla klas 4-6 szkoły  podstawowej zgodny  z   nową podstawą programową obowiązującą od 2009  roku. (kl. V i VI)
 2. Program nauczania języka angielskiego.   Kurs dla klas 4-6 szkoły  podstawowej II etap edukacyjny (kl. IV)

Magdalena  Kębłowska

 

 

 

Melanie Ellis

Anna Rak

7.

11/2015

MUZYKA

 1. Program nauczania „Klucz do muzyki” (kl. IV)
 2. Odkrywamy na nowo - Program nauczania   dla szkoły  podstawowej klasy 4 - 6 wyd. OPERON

Katarzyna Jakóbczak-Drążek,Urszula Smoczyńska, Agnieszka Sołtysik

 

 Małgorzata Rykowska

8.

12/2015

RELIGIA

Poznaję Boga i w Niego wierzę

J. Szped, D. Jackowiak

9.

13/2015

PLASTYKA

Plastyka - program nauczania    plastyki w klasach
  4 – 6 szkoły  podstawowej.

Beata Mikulik

10.

14/2015

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

 1. Program nauczania „Lekcje z komputerem”   Zajęcia komputerowe Szkoła Podstawowa klasy 4-6 (kl. IV)
 2. Program nauczania informatyki w klasach 4 – 6 szkoły podstawowej "Zajęcia komputerowe   z pomysłem" (kl. V-VI)

 

W. Jochemczyk J. Krajewska-Kranas,M Wyczółkowski

W. Kranas, A. Samulska 

 

 

Anna Wysocka

11.

15/2015

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Program wychowania    fizycznego.  Koncepcja edukacji  fizycznej -  zdrowie, sport,   rekreacja.

Urszula Kierczak 

12.

16/2015

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

Wychowanie do życia

w rodzinie.

T. Król, K. Masnik, 

G. Węglarczyk,