REKRUTACJA DO KL I R/ 2021/2022

REKRUTACJA DO KL. I - rok szkolny 2021/2022

 

Zasady rekrutacji oraz wniosek o przyjęcie do oddziału klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie w roku szkolnym 2021/2022 znajdują się poniżej.

 

WYNIKI REKRUTACJI- ROK SZKOLNY

2021/2022

 Na podstawie § 11baa ust. 6 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1394) podaje się do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w Szkole Podstawowej im. Józefa Noji w Pęckowie.

 

LISTA UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
 
1. BŁOCH WIKTORIA
2. FIKSA KAROL
3. KOSECKI ALEKS
4. KOZA NINA
5. NAWOJCZYK MARIA IZABELA
6. POŁCZYŃSKI MICHAŁ PRZEMYSŁAW
7. SEKUTERSKI IGNACY STANISŁAW
8.TOMIAK MARIA
9. WIELGOSZ MICHAŁ
10. WOŹNIAK MIŁOSZ