Uczniowie

 

Informacja dotycząca ilości uczniów w SP w Pęckowie
w poszczególnych klasach w r/s 2020/2021
 

Klasa

Liczba uczniów w klasie

Liczba dziewcząt w klasie

Liczba chłopców w klasie

Klasa I

10

3

7

Klasa II 

10

5

5

Klasa III 10 4 6

Klasa IV

14

7

7

Klasa V

3

3

0

Klasa VI

16

8

8

Klasa VII

18

7

11

Klasa VIII 14 4 10

RAZEM

95

 41

54