Uczniowie

 

Informacja dotycząca ilości uczniów w SP w Pęckowie
w poszczególnych klasach w r/s 2019/2020
 

Klasa

Liczba uczniów w klasie

Liczba dziewcząt w klasie

Liczba chłopców w klasie

Klasa I

10

5

5

Klasa II 

10

4

6

Klasa III 15 7 8

Klasa IV

3

3

0

Klasa V

13

7

6

Klasa VI

20

9

11

Klasa VII

14

4

10

Klasa VIII 12 5 7

RAZEM

97

 44

53