Uczniowie

 

Informacja dotycząca ilości uczniów w SP w Pęckowie
w poszczególnych klasach w r/s 2018/2019
 

Klasa

Liczba uczniów w klasie

Liczba dziewcząt w klasie

Liczba chłopców w klasie

Klasa I

10

4

6

Klasa II 

14

6

8

Klasa III 3 3 0

Klasa IV

13

7

6

Klasa V

21

9

12

Klasa VI

14

4

10

Klasa VII

12

5

7

Klasa VIII 13 9 4

RAZEM

100

 47

53