Wewnątrzszkolny system oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JÓZEFA NOJI W PĘCKOWIE MOŻNA POBRAĆ TUTAJ